Rehabilitacja po udarze – jak ją przeprowadzić?

Rehabilitacja po udarze – jak ją przeprowadzić?

Wielu osobom udar mózgu kojarzy się z przegrzaniem organizmu po zbyt długim przebywaniu na intensywnym słońcu. W rzeczywistości jest to szereg objawów, nie powodujących zgonu, a trwających dłużej niż 24h. Podczas incydentu często zauważyć można kilka objawów: nagły upadek, problemy z widzeniem, silny nieznany dotąd ból głowy, nagłe osłabnięcie jednej z rąk lub nóg oraz niemożność wypowiedzenia słów lub nie rozumienie co dana osoba do nas mówi. W zależności od prowadzonego trybu życia, mamy większe lub mniejsze predyspozycje do pojawienia się udaru. Do czynników ryzyka należą m. in. : otyłość, palenie papierosów, nadmierne spożywanie alkoholu, miażdżyca itp. Najczęstszym efektem udaru mózgu są niedowłady, problemy z czytaniem, pisaniem, liczeniem, mową oraz zaburzenia równowagi.

Jak rehabilitować po udarze?

Rehabilitacja po udarze powinna być nastawiona na odzyskanie podstawowych czynności, które umożliwiłyby samodzielne funkcjonowanie chorego. Na samym początku rehabilitacji po udarze mózgu ważne jest sprawdzenie czy występuje nadmierne czy obniżone napięcie mięśniowe. W pierwszym przypadku wykonujemy wszelkie czynności mające rozluźnić napięte mięśnie m. in. masaże oraz delikatne rozciągania. W drugim przypadku staramy się pobudzić mięśnie do pracy przez ćwiczenia z osobą po udarze. Ważne by przy kinezyterapii cały czas mówić do chorego i motywować go do wykonania danej czynności.

Rehabilitacja zaburzeń równowagi odgrywa bardzo ważną rolę w trakcie usprawniania po udarze mózgu. Dzięki odzyskaniu równowagi, osoba po udarze nabiera pewności siebie, zwykle przestaje mieć obawy przed pozostaniem samemu w domu. Istnieje wiele dogodnych ćwiczeń na poprawę równowagi, które można wykonać w domu samodzielnie, bądź z pomocą rodziny. Wymienić tu można np. różne opcje siadu na dużej dmuchanej piłce. W ćwiczeniu tym należy ustawić stopy na szerokość bioder i powoli usiąść na piłce. W trakcie tej czynności druga osoba stoi w pobliżu i trzyma piłkę by znajdowała się we właściwym miejscu. Gdy chory już siedzi, można go delikatnie popychać w każdą stronę tak by musiał siłą tułowia utrzymać równowagę. Kolejny wariant tego ćwiczenia to podnoszenie pojedynczo nóg czy też naprzemiennie prawej ręki i lewej nogi.

Często spotykane problemy podczas rehabilitacji

Osoba po udarze jest względnie samodzielna jednak ciągle przechyla się na jedną ze stron? Może to być tzw. zespół odpychania. Jest to sytuacja w której ciało ustawia się w nachyleniu i odbiera tą postawę jako prawidłową. Najczęściej jako pierwsi zauważają to opiekunowie osób po udarze podczas sadzania podopiecznych do posiłków. Objawy te ustępują z czasem, jednak można progres zachęcając chorego do pracy ręką przeciwną do wychylenia – np. osobę wychylającą się w prawą stronę prosimy, by podała lewą ręką kubek znajdujący się po jej lewej stronie.

Zaburzenia mowy oraz problemy pamięciowe po udarze występują bardzo często. Pojawia się wówczas problem z czytaniem, pisaniem, mówieniem, a w ciężkich przypadkach z rozumieniem mowy. W zależności od stopnia uszkodzenia tych funkcji, dobierana jest odpowiednia rehabilitacja. Współpraca logopedy i fizjoterapeuty jest konieczna do osiągnięcia jak najlepszych efektów. Niestety wprowadzenie systematycznych ćwiczeń jest trudne. Osoba po udarze szybko się zniechęca ponieważ na efekty trzeba czekać. W tym aspekcie niezwykle ważne jest wsparcie najbliższych chorego – ich pomoc niezwykle ułatwia rehabilitacje.

Tags: No tags

Comments are closed.