Fizjoterapia a rehabilitacja – podobieństwa i różnice

Fizjoterapia a rehabilitacja – podobieństwa i różnice

Czy pojęcie fizjoterapia jest synonimem rehabilitacji ? Wielu z nas stosuje zamiennie i nie wie na czym polega fizjoterapia a na czym polega rehabilitacja. Zacznijmy zatem od wyjaśnienia czym jest fizjoterapia a czym rehabilitacja na podstawie Słownika Języka Polskiego.

Rehabilitacja jest to „przystosowanie do normalnego życia w społeczeństwie osób, które utraciły sprawność fizyczną lub psychiczną bądź mają wady wrodzone”;

Czym jest fizjoterapia? To „leczenie polegające na działaniu na organizm człowieka lub jego części różnych postaci energii, np. mechanicznej, cieplnej, elektrycznej, świetlnej, wytwarzanej za pomocą różnych aparatów”.

Na czym polega rehabilitacja ?

Większość z nas słusznie uważa, że rehabilitacja jest procesem powrotu do stanu sprzed urazu lub wypadku. Można by rzec, że rehabilitacja jest pojęciem dużo szerszym niż fizjoterapia, ponieważ zajmuję się nie tylko powrotem do sprawności fizycznej. Zajmuje się przypadkami po ciężkich wypadkach.

Rehabilitacje możemy podzielić na trzy składowe, jest to rehabilitacja medyczna, społeczna oraz zawodowa.

  • Rehabilitacja medyczna ma na celu kompleksowe działania w celu przywrócenia pełnej lub możliwie maksymalnej sprawności fizycznej lub psychicznej.
  • Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestniczenie w życiu społecznym. Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji społecznej, ale także zawodowej, zalicza się uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych i w warsztatach terapii zajęciowej.
  • Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia.

Na czym polega fizjoterapia – rodzaje zabiegów ?

Fizjoterapia natomiast koncentruje się na fizycznym aspekcie przywracania sprawności.

„Fizjoterapia (ang. physical therapy) polega na świadczeniu poszczególnym osobom i populacjom usług powodujących rozwinięcie, utrzymanie lub przywrócenie w jak najpełniejszym zakresie czynności ruchowych i funkcjonalności w całym okresie życia pacjenta. Fizjoterapia obejmuje świadczenie usług w okolicznościach, w których czynności ruchowe i funkcje zagrożone są procesami starzenia lub uległy upośledzeniu w wyniku obrażeń lub schorzeń.”

Zabiegi fizjoterapeutyczne na kręgosłup oraz inne partie polega na pracy fizjoterapeutów z ciałem, podczas której niwelują napięcia mięśniowe i ból, przywracając wydolność organizmu. Dokonują tego z wykorzystaniem kinezyterapii, fizykoterapii oraz masażu leczniczego to najpopularniejsze rodzaje zabiegów jakie oferuje fizjoterapia.

Kinezyterapia jest to dział zajmujący się leczeniem poprzez ruch. Natomiast fizykoterapia są to specjalne zabiegi fizjoterapeutyczne, poprzez dostarczanie ciału bodźców fizycznych. Jakie są skuteczne zabiegi fizjoterapeutyczne na kręgosłup?

  • elektroterapia
  • magnetoterapia
  • ultrasonoterapia
  • laseroterapia
  • światłolecznictwo
  • balneoterapia

Fizjoterapia zapobiega poszczególnych dolegliwości oraz przeciwdziała negatywnym skutkom pojawiających się w związku z wstrzymaniem aktywności fizycznej.

Tags: No tags

Comments are closed.